Контакти

Картина1

ОУ “Капитан Петър Пармаков”

8990 Градец, ул. “Димитър Ганев” № 57 А

URL: http//ougradec.com

e-mail: ou_gradec@abv.bg

Директор: тел/факс:  04582/22-30