Публични изяви месец юни

Данни за извънкласни дейности, включени в публичните изяви

Наименование на извънкласна дейност

Тема на събитието

Ръководител

Тип*

1 Репортерите Диспут Галина Георгиева Димчева И
2 Четем изразително разказваме и рецитираме

Да изрецитираме най-хубавите стихотворения

Елка Григорова

З

3 Богатството на езика Часове на фолклора Радост Русева З
4 Училищен вестник

Представяне на вестник- брой 3

Генка Ламбова И
5 Математика 6 Да покажем пред всички Анна Бянкова  З
6 Математика плюс «Математика плюс»- какво научих?  

Анна Бянкова

 

 

 

З

 

7 Математика за седмокласника

Годишно математическо състезание

Генка Ламбова З
8 Английски език 7 клас Знам, умея, мога Пенка Петрова З
9 Български език и литература Изложба и табло Маргарита Дочева З

2000206-2017-06-05-Publish 2000206-2017-06-12.1-Publish 2000206-2017-06-08-Publish 2000206-2017-06-12-Publish 2000206-2017-06-15-Publish 2000206-2017-06-14-Publish 2000206-2017-06-16-Publish 2000206-2017-06-23-Publish 2000206-2017-06-05-1-Publish 20170208_105721

Данни за публичните изяви

   Целта на представителните изяви е  прекрасна възможност за всички участващи деца да осъществят и покажат своите красиви идеи и интереси.Тук те намериха своето любимо място, в което да обменят знания, идеи, проекти и мечти.

Находчиви и упорити деца, а по-нататък и активни, енергични и отговорни млади хора ,показаха ,че умеят да  работят  в екип.

  На 05.06.2017г. във втори компютърен кабинет на ОУ «Капитан Петър Пармаков» – с. Градец, общ. Сливен, се проведе публична изява «Диспут» от участниците в клуб”Репортерите”. Целта на изявата беше планиране, организиране и осъществяване от учениците на дискутиране по актуални обществени проблеми и търсене на начини за преодоляването им. Всички ученици от групата конферираха пред публика от техни съученици и учители. Проявата бе оценена от публиката положително.

   На 05.06.2017 г., учениците от  групата с обучителни затруднения „Четем изразително разказваме и рецитираме”  представиха в читалищния салон тържество на тема „Да изрецитираме най-хубавите стихотворения” . На него те показаха усвоените знания и умения по време на проекта. Гости бяха родители, близки и приятели на учениците.Целта на представителната изява учениците да се социализират, да се създадат условия за отлична работа в екип и осъществяване на силна връзка между ученик, родител и учител бе изпълнена.

    На 8.06.2017 г. от 13.10 ч. в читалище «Надежда»  в селото,се проведе представителна изява «Часове на фолклора», на клуб ,,Богатството на езика ‘‘ .Участниците представиха народни песни и танци от различни фолклорни области, защото един народ трябва да познава своя фолклор, ако иска да бъде народ. На тържеството присъстваха родители, учители и гости от селото.

         На 12.06.2017 учениците от  групата за занимания по интереси „Училищен вестник”  представиха на учениците от 1 до 8 клас третия брой на вестник Междучасие. Беше подготвена презентация, с която бяха представени всички рубрики на вестника. Гости бяха родители, близки и приятели на учениците и всеки от тях получи брой от вестника.

     На 12.06.2017 г. от 15.30 часа с учениците от 6”б”  клас  от клуб «Математика 6»  се проведе последният час на тема «Да покажем пред всички». Предварително бяха направени покани с форма на различни геометрични фигури, с които уведомихме ученици- гости на събитието  от 6-а, 5-б, и 6-б клас. На дъската бяха записани 6 задачи включващи материала през годината. Решенията бяха записвани и представяни от участницте в клуба. Имаше задачи и за гостите. Презентацията завърши с направата на цвете на математиката- Допиши изречението: ,,Математиката е…”, като всички единодушно стигнаха до думичката ,,шест”

    На 14.06.2017 г., от 15,00 ч  проведохме  представителната изява на учениците от 7-б клас, от клуба ,,Математика плюс”: ,,Математика плюс – какво научих?”. Учениците решаваха задачи под формата на състезание, на което журито беше избрано от самите тях . Накрая всеки сподели, какво му донесе участието в този клуб. Някои от отговорите бяха: ,,Математика плюс… приятели, повече знания, интерес, увереност в себе си, точност”.

   На 15.06.2017 г. с учениците от клуб ,,Български език и литература ‘‘ се проведе прадставителна изява на тема ,,Изложба и табло ‘‘.Учениците представиха стихове и народни песни от различни фолклорни области рецетираха любими стихове ,показаха изложба от любими свои книги.На изявата присъстваха родители ,учители и гости от селото.

     На 16.06.2017 учениците от  клуб   „Математика за седмокласника”  представиха своите знания и умения на годишното математическо състезание. Гости на състезанието бяха родителите на учениците, които останаха доволни от постигнатите резултати на децата си.

     На 23 юни 2017г се проведе представителната изява на клуба. Участваха учениците от клуба. Присъстваха родители, които с голям интерес наблюдаваха и се опитваха да вземат участие в изявата. Учениците четяха, превеждаха,решаваха граматическите задачи.