Публични изяви месец Май

Данни за извънкласни дейности, включени в публичните изяви

Наименование на извънкласна дейност

Тема на събитието

Ръководител

Тип*

1 Как да оцелеем сред природата Да покажем ,какво знаем и умеем ? Георги Иванов И
2 Пея и танцувам Да изразим себе си чрез танц Пенка Николова  Братунова И
3 Млад творец Да покажем какво знаем и можем Марияна Димитрова Байчева И
4 Репортерите Пресконференция Галина Георгиева Димчева И
5 Репортерите Тържествена реч Галина Георгиева Димчева И
6. Забавна математика – 4 клас Математическа викторина Минка Савова Иванова З
7 Български език – 4 клас Драматизация на любимо детско произведение«Дядовата ръкавичка»  

 

Минка Савова Иванова

З
8 Математика 4- клас „Какво научих” Цвета Стфанова  Йорданова З
9

Български език лесен и интересен

Умеем да изразяваме вярно своите знания и умения Антоанета Цанкова Георгиева З
10

Математика за второкласника

Състезание отбор ,,Вихър ‘‘ и ,,Комета ‘‘ Антоанета Цанкова Георгиева З
11

Спорт за здраве

Състезание с ролери Здравко Михайлов Михалев И
12 Български ромски фолклор. Истории и традиции.

Концерт по случай международния ден на ромите

Тихомир Тодоров Кинев И
13 Уча се да чета и пиша

Какво научих за българския език в първи клас

Виолета ИлиеваСъботинова З
14 Чудесата в Книголандия

Открит урок на тема ,,Какво научих в Книголандия

Марияна Русева Чолакова З
15 Математика чудесна ,колко  си интересна

Открит урок на тема ,, Математика чудесна ,колко  си ми интересна”

Марияна Русева Чолакова З
16 Български ромски фолклор. Истории и традиции.

Концерт по случай 24 май

Тихомир Тодоров Кинев И

2000206-2017-05-30-1-Publish.jpg 2000206-2017-04-07-Publish (1) 2000206-2017-05-23-Publish 2000206-2017-05-10-Publish 2000206-2017-05-26-Publish 2000206-2017-05-29-Publish 2000206-2017-05-31-Publish 2000206-2017-05-31-1-Publish (2) 2000206-2017-05-31-Publish.jpg 2000206-2017-05-31-2-Publish2000206-2017-05-29-1-Publish 2000206-2017-05-30-1-Publish (1)

18870971_1366946303390269_262632694_n 20170208_105721 18834591_1366945683390331_148052319_n (1) 18720846_1361261513958748_899528529_o 2000206-2017-05-31-Publish 2000206-2017-05-31-Publish.jpg

Данни за публичните изяви

     Целта на представителните изяви е  прекрасна възможност за всички участващи деца да покажат своите красиви идеи и инереси.Тук те намериха своето любимо място, в което да обменят знания, идеи, проекти и мечти.

     Учениците от клуб  ,,Млад творец ‘‘показаха ,че са  запознати  с различни материали и техники, които  им помогнаха да създадат красиви неща, с които да украсят любимата си класна стая и дома си. Зарадваха близките си, с красиви картички и подаръци ,защото ръчно направената изненада е най-ценна .Забавлението, свободата на мислите, мечтите и идеите на децата  са водещи в тези извънкласни дейности. Ръчната дейност, която те приложиха,активира мисленето , стимулира въображението,  разшири познанието,  обогати впечатленията,мотивира дейността.Красотата и трудът възпитават и оформят умни, съобразителни, находчиви и упорити деца, а по-нататък и активни, енергични и отговорни млади хора ,желание за изработване на творби от различни материали и техники, и работа в екип.

   Във възрастта, когато емоциите заемат централно място в детското възприятие и светоусещане, музиката, особено песента, влияят непосредствено върху начина на разсъждение и чувствата  на децата. Поради тази причина учениците от клуб ,,Пея и танцувам ‘‘  изпълняват с удоволствие изучените  произведения. С интерес и желание заучават нови песни.

  На  5.05.2017 г и 23.05.2017 г. клуб ,,Български ромски фолклор .Истории и традиции‘‘  показаха и разиграха няколко  народни танци и обичаи от родния край.

    Дейността в клуб ,,Как да оцелеем сред природата ‘‘ е свързана с формирането на първоначални представи за  природата. На предтавителните изяви учениците се включиха  в разнообразни дейности – описваха, наблюдаваха, дискутираха, участваха в дидактични игри, сравняваха и групираха обекти по дадени признаци, посочваха някои връзки и зависимости между наблюдавани обекти, споделяха преживявания и личен опит.

      На 18.05.2017г. се проведе публична изява «Пресконференция» във втори компютърен кабинет на ОУ «Капитан Петър Пармаков» – с. Градец, общ. Сливен. Целта на изявата беше планиране, организиране и осъществяване от учениците на пресконференция по актуални училищни проблеми и търсене на начини за преодоляването им. Учениците бяха разделени на две групи конфериращи: про и контра. Всички ученици от групата конферираха пред публика от техни съученици и учители. Проявата бе оценена от публиката положително.

     На 29.05.2017г. се проведе публична изява «Пресконференция» във втори компютърен кабинет на ОУ «Капитан Петър Пармаков» – с. Градец, общ. Сливен. Целта на изявата беше изнасяне на тържествени речи, посветени на българските исторически празници от учениците пред публика от техни родители и учители. Проявата бе оценена от публиката положително.

    На  30.05.2017 г. от 15.10 ч участниците в Проект «Български език» представиха драматизация на приказката «Дядовата ръкавичка»». Учениците изработиха маски на героите към приказката и декори. Съучениците им изгледаха с интерес представлението, беше забавно и емоционално.

      На 30.05.2017 г. от 15.30 часа  учениците от 4»б» клас от Проект «Математика» представиха пред класа изява на тема «Какво научих по математика». Имаше състезание за най-бързо решаване на задачи. Презентацията премина с интерес.

  На 31.05.2017 г. от 12.15 часа участниците от проекта «Забавна математика» представиха пред съучениците си от 4»а» клас интересни математически игри, забавни математически задачи, интересни исторически факти за цифрите.  Представянето премина с голям интерес, учениците обогатиха познанията си по математика с нови знания.

  На 30.05.2017г. се проведе публична изява на клуб «Български език, лесен и интересен», представителната изявя се осъществиха в класната стая. Гости на изявата бяха родители и учители.Там чрез различни дидактични игри учениците  показаха ,че са грамотни.Проведе се състезание за ,,Най –добър четец ‘‘ и ,,Най –добър краснописец ‘‘.

  На 31.05.2017 г. се проведе публична изява на клуб ,,Математика зав второкласника‘‘.Гости на изявата бяха родители и учениците.Тук децата показаи доказаха и показаха ,че математиката им е забавна и инересна.

  На 10.05.2017г. във физкултурния салон се проведе публична изява на тема  ,,Състезание на ролери‘‘.Участваха всички състезатели от проекта под ръководството на учителя и наблюдавани от ученици неучастващи в проекта.Целта на управлението на ролерите е създаване на разнообразни спортни дисциплини привличащи младежи към спортна дейност.   

    Клуб ,,Уча се да чета и пиша ‚‘‘ при публичната си изява показа ,че могат да изпълняват правилно задачи с правописни умения ,да рецетират стихове ,да разказват и драматизират приказки.

    Учениците от клуб ,,Математика чудесна,колко си ми интересна ‘‘ и ,,Приключения в Книголандия ‘‘ представиха пред своите родители и учители,какво са постигнали с подкрепата на проект Твоя час.

Участниците в клуба по БЕЛ демонстрираха много добра четивна техника,писане под диктовка на непознат текст,откриване на частите на изречението и речникова работа.Като се има в предвид,че учениците са билинги и някои от тях бяха застрашени от изпадане,включването им в проекта оказа много благотворно влияние върху тях.На открития  урок те показаха,че са отработили вече наученото в училище.Публичната изява беше представена в класната стая,където учениците се чувстваха достатъчно спокойни,за да покажат наученото до сега.Те доказаха,че обичат да четат приказки и детски кнжки.Всеки един от учениците си направи читателска карта към селската библиотека и с радост я посещаваха.

     Учениците които бяха включени в клуба по математика също се представиха много добре на открития урок.Пред ротители и учители те показаха умения в събирането и изваждането на едноцифрени и двуцифрени числа. Много добре се справят и с математическа диктовка,която правиха в часовате.Решаването на текстови задачи също беше удостоено с вниманието им.Трудно беше, но с много усилие се справиха.Чертаха в мрежа геометрични фигури,които след това определяха.

   Публичната изява се проведе в класната стая,където децата се чувстват най-добре.

   В края на откритите уроци и на двата клуба,децата бяха възнаградени  за положения през годината труд.Лакомства и забавления също не липсваха.

    Представителните изяви  се осъществиха в класните стаи и читалище ,,Надежда‘‘  Градец. Гости на изявите бяха родители ,учители и общественици.