История

ИСТОРИЯ НА УЧИЛИЩЕТО В СЕЛО ГРАДЕЦ

УЧИЛИЩЕТО В ГРАДЕЦ ИМА ДЪЛГОГОДИШНА   ИСТОРИЯ И ЧАСТ ОТ НЕЯ Е  ОПИСАНА В  КНИГАТА  „ ИСТОРИЯ НА ГРАДЕЦ „ , ИЗДАДЕНА ПРЕЗ 1933 Г ОТ  ХРИСТО ВЪЛКОВ ДИМИТ-РОВ . В НЕЯ ТОЙ ПОСОЧВА , ЧЕ НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЛАСТТА НА СЕЛОТО СЕ ОТЛИЧАВАЛО ДОСТА РЯЗКО ОТ ОТКОЛНОТО ПО ЕДНА ПО-ВИСОКА СТЕПЕН НА МАТЕРИАЛНА И ДУХОВНА КУЛТУРА .

ГРАДЕЦ Е МЯСТО НА ИЗВЕСТНИ БЪЛГАРИ , МЕЖДУ КОИТО ГЕН. ЛЕЙТЕНАНТ ГЕОРГИ НИКОЛОВ ПОПОВ – БИВШ КОМАНДВАЩ ІІІ –ТА АРМИЯ И ГУБЕТРНАТОР НА ДОБРУДЖА , ГЕН. РАДКО ДИМИТРИЕВ , ДИМИТЪР ГАНЕВ – ВИБШ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПРЕЗИДИУМА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ , МИНИСТЪР –ПРЕДСЕДАТЕЛ ГРУЕВ , КАПИТАН ПЕТЪР ПАРМАКОВ   .

УЧИЛИЩЕТО  Е ОСНОВАНО ПРЕЗ ВРЕМЕ НА ТУРСКОТО РОБСТВО , РАЗВИВАЛО СЕ ПОД ВЛИЯНИЕ НА ВЪЗРАЖДАНЕТО, ПРЕМИНАВА ПРЕЗ  РАЗЛИЧНИ ЕТАПИ В  РАЗВИТИЕТО СИ .

ОБУЧЕНИЕТО Е ЗАПОЧНАЛО В КИЛИИТЕ НА ЦЪРКВАТА „СВЕТИ ПЕТЪР „  ,А  ПО-КЪСНО В  ПРИДОБИТИ НОВИ УЧЕБНИ СГРАДИ . ТО  СЕ  УТВЪРЖДАВА КАТО ОСНОВНО СРЕДИЩЕ  ЗА ОБРАЗОВАНИЕ , ВЪЗПИТАНИЕ И БОГАТА КУЛТУРНА ДЕЙНОСТ НЕ САМО ЗА ДЕЦАТА , НО И ЗА ЦЯЛОТО РОДОЛЮБИВО НАСЕЛЕНИЕ НА СЕЛОТО .

ПЪРВИ УЧИТЕЛИ ТУК СА БИЛИ ПОП ТОНЧО ОТ ГРАДЕЦ , МАНО ОТ ЖЕРАВНА , ВЪРБАНЧО ДИМИТРОВ ОТ ГРАДЕЦ И ДАСКАЛ ДИЧО ОТ ЕЛЕНА .  В ИСТОРИЯТА ОСТАВАТ ИМЕНАТА НА ДИМИТЪР ЖЕЛЯЗКОВ , ПЕТКО ВЪЛНАРОВ , БОЖИЛ КЛОЧКОВ , СТЕФАН ПЕТРАНОВ , ХРИСТО ТИНЕВ- ЗАГИНАЛ В МАКЕДОНИЯ НА 25.10.1915 Г. , ВАСИЛА КЛОЧКОВА , ВЕНДА ТИНЕВА , НЕВЕНА ПОПОВА , ВЕСЕЛИНА ПЕТРАНОВА , КИНА КЕХАЙОВА ,ДОЧКА ДРАГНЕВА , АТАНАСКА КУРУКАФОВА , ТОДОР ДИМИТРОВ  И МНОГО ДРУГИ .

С НАЙ-ГОЛЯМА  ПРИЗНАТЕЛНОСТ СПОМЕНАВАМЕ ИМЕТО НА ВАСИЛ РАХНЕВ – ЧЕТНИК В ЧЕТАТА НА ХАДЖИ ДИМИТЪР  , КАПИТАН ПЕТЪР ПАРМАКОВ  – ВОЕНЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА ДРЯНОВСКОТО ВЪСТАНИЕ , ГЕНЕРАЛ РАДКО ДИМИТРИЕВ – ГЕРОЙ ОТ БАЛКАНСКАТА ВОЙНА , КЪНЧО УРУМОВ , СТЕФАН ВАВОВ – БОРЦИ ЗА СВОБОДАТА НА ОТЕЧЕСТВОТО .

ПРЕЗ 1857 Г. БИЛ ПОКАНЕН ЗА УЧИТЕЛ ГРАДЕШКИЯ ЖИТЕЛ ДАСКАЛ ДИМИТЪР РУСКОВ – БАЩА НА ГЕНЕРАЛ РАДКО ДИМИТРИЕВ , С ГОДИШНА ЗАПЛАТА 70 ТУРСКИ ЛИРИ , КОГАТО НА ДРУГИТЕ УЧИТЕЛИ ДАВАЛИ ПО 35 ЛИРИ .ТОЙ Е  УЧИЛ В КОТЕЛ , В  СЛИВЕН И ЗАВЪРШИЛ ГРЪЦКОТО УЧИЛИЩЕ В ХАЛКИ И  Е ПЪРВИЯТ УЧИТЕЛ ПРИЛОЖИЛ В ГРАДЕШКОТО УЧИЛИЩЕ ЛАНКАСТЕРСКАТА МЕТОДА НА ОБУЧЕНИЕ . В НОВООСТРОЕНАТА СГРАДА ПРЕЗ 1905 Г. Е ИМАЛО ГОЛЯМ САЛОН ЗА НУЖДИТЕ НА ТАЗИ СИСТЕМА .

ПЪРВОТО ЗНАМЕ  НА УЧИЛИЩЕТО , С ЛИКА НА ПЕТЪР ПАРМАКОВ Е ПОДАРЕНО ОТ ДЪЛГОГОДИШНАТА УЧИТЕЛКА КИНА КЕХАЙОВА ПРЕЗ 1989 Г. С РЕШЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ   N 56 / 25.01.1989   г. ,  ИЗРАБОТЕНОТО ЗНАМЕ СЕ ЗАПЛАЩА С ДАРЕНАТА ОТ  К.  КЕХАЙОВА СУМА ОТ 500 ЛВ.

ПРЕЗ 1914 / 1015 Г. В УЧИЛИЩЕТО СА СЕ ОБУЧАВАЛИ 333 УЧЕНИКА В І-ВИ – ІV  КЛАС , ОТ 8 УЧИТЕЛИ ,  С   ГЛАВЕН УЧИТЕЛ БОЖИЛ КЛОЧКОВ . ЕДИН УЧИТЕЛ НЕ Е  ТРЯБВАЛО ДА УЧИ ПОВЕЧЕ ОТ 50 УЧЕНИКА .

ПРЕЗ 1946/1947 Г. ПЪРВОНАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ ПРИЕМА ИМЕТО НА ПЕТЪР ПАРМАКОВ , ВМЕСТО ПРЕДИШНОТО – НА ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ .

ПРЕЗ 1960/1961 Г. СЕ СЛИВАТ НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ И ПРОГИМНАЗИЯТА . ДИРЕКТОР Е СТЕФАН БАЕВ . ОТКРИВА СЕ ДОМ-ИНТЕРНАТ .

ПРЕЗ УЧЕБНАТА  1962/1963 Г.  НА 29.05.1963 СЕ ЧЕСТВА 160 ГОДИНИ НА УЧЕБНОТО ДЕЛО В СЕЛО ГРАДЕЦ . ДИРЕКТОР Е ДИМИТЪР ХРИСТОВ ИЛИЕВ , ПОМ.-ДИРЕКТОР – ЦВЕТАНА  НЕНЧЕВА .

ПРЕЗ 1967/1968 Г. В ИНТЕРНАТА СЕ ПРИЕМАТ 70 УЧЕНИКА . ДИРЕКТОР Е ЦВЕТАНА НЕНЧЕВА ВЪЛЧЕВА .

ПРЕЗ 1985 Г. СЕ РЕМОНТИРА И ОБНОВЯВА СГРАДАТА НА СТАРОТО УЧИЛИЩЕ  И С НЕЯ ИЗПОЛЗВАНИТЕ СГРАДИ  СА ВЕЧЕ ТРИ .

ПОВЕЧЕ ОТ 15 ГОДИНИ  СА ИЗМИНАЛИ  ОТ ЗАКРИВАНЕТО НА ДОМ-ИНТЕРНАТА , В КОЙТО   ЖИВЕЕХА И  СЕ ОБУЧАВАХА ДЕЦАТА НА ПЪТУВАЩИТЕ ИЗ СТРАНАТА В ТЪРСЕНЕ НА РАБОТА РОМСКИ СЕМЕЙСТВА . ЗАРАДИ ЧЕРГАРСКИЯ НАЧИН НА ЖИВОТ  НА ТОЗИ ЕТНОС , БРОЯТ НА ИЗДАДЕНИТЕ И ПОЛУЧЕНИ УДОСТОВЕРЕНИЯ И СЪОБЩЕНИЯ  ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ СА  ИЗКЛЮЧИТЕЛНО МНОГО .

ПРЕЗ 2003 Г. УЧИЛИЩЕТО В СЕЛО ГРАДЕЦ   ЧЕСТВА   200-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ НА  . УЧЕБНОТО ДЕЛО  . ДИРЕКТОР Е МАРИЯ РАЕВА .ПОКАНЕНИ СА И ПРИСЪСТВАТ МНОГО БИВШИ УЧИТЕЛИ , ДИРЕКТОРИ, СЛУЖИТЕЛИ .

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2009-2010 Г.,  В УЧИЛИЩЕТО СЕ ОБУЧАВАТ ОКОЛО 340 УЧЕНИКА ОТ 21 УЧИТЕЛИ И ВЪЗПИТАТЕЛИ . СГРАДИТЕ НА УЧИЛИЩЕТО СА   ТРИ , ПОДЕЛЕНИ МЕЖДУ НАЧАЛЕН И ПРОГИМНАЗИАЛЕН КУРС .

ПОМОЩНИК В ДЕЙНОСТТА НА  РЪКОВОДСТВОТО   ЗА ПО-УСПЕШНА ОБРАЗОВАТЕЛНО –ВЪЗПИТАТЕЛНА РАБОТА С УЧЕНИЦИТЕ  Е ИЗБРАНОТО ПРЕДИ НЯКОЛКО ГОДИНИ И  СЪДЕБНО РЕГИСТРИРАНО УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО .

ПОЛИТИКАТА НА УПРАВЛЕНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО  И  РАБОТАТА НА  ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ КОЛЕКТИВ    СА ОТРАЗЕНИ В МИСИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО И  НАСОЧЕНИ КЪМ ИЗГРАЖДАНЕ ВИЗИЯТА МУ , ЧРЕЗ ИЗБРАНАТА СТРАТЕГИЯ И ПРИОРИТЕТИ В РАБОТАТА .

ЦЕЛТА Е  ДА СЕ  ИЗГРАЖДИ    НОВ ОБЛИК НА УЧИЛИЩЕТО . ТО ДА ОСИГУРЯВА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА ,  КАТО  ИЗДИГА  КАЧЕСТВОТО Й, ДАВАЙКИ ШАНС ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕТО И ЗА УСПЕШНА  РЕАЛИЗАЦИЯ В ЖИВОТА .